Zo werkt de garantie

U kunt uw Xenon LongerLife-lampen registreren binnen 30 dagen na aankoopdatum. De garantie is geldig gedurende ten hoogste 7 jaar of een afstand van maximaal 150.000 km, wat als eerste komt. Garantie is alleen geldig voor niet-commercieel gebruik. Philips is niet verantwoordelijk voor de montage, noch voor verzending van de defecte lamp, zelfs als het defect optreedt tijdens de garantieperiode. Bewaar uw garantiecertificaat en aankoopbewijs gedurende de volledige garantieperiode.

Klantenservice-informatie voor ondersteuning: contact op met het Philips Consumer Care-team op 020 504 0609.

Hoe u aanspraak maakt op uw garantie

Ga terug naar uw dealer of neem contact op met het Philips Consumer Care-team op 020 504 0609. U krijgt dan een nieuwe lamp geleverd die technisch gelijkwaardig is aan een Xenon LongerLife-lamp.

Als u een product wilt terugsturen via de consumentenhotline, verstuur de defecte lamp dan in een beschermende verpakking om beschadiging tijdens transport te voorkomen. Vergeet niet uw aankoopbewijs mee te sturen en de juiste porto te betalen voor het contactadres in uw land.

Algemene Garantievoorwaarden

Wat is uitgesloten?

De garantie dekt geen vervolgschade en is niet geldig indien:

Service nodig?

Om onnodig ongemak te voorkomen, adviseren we u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en/of de ondersteuningspagina's van deze website te raadplegen voordat u contact opneemt met Philips of uw dealer. Neem om binnen de garantieperiode service te verkrijgen a.u.b. contact op met het Philips Consumer Contact Centre via chat, telefoon of e-mail. De contactgegevens van Philips zijn te vinden op deze website. Wanneer uw product niet langer onder de garantie valt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het dichtstbijzijnde bevoegde Philips Service Centre.

Om u efficiënt te kunnen helpen als u contact opneemt met Philips dient u het volgende bij de hand te hebben: